Fiskemuseum

I en väl skyddad vik, dit en gång tre sund ledde, ligger det fiskeläge som grundades av Gävlefiskarna, ovisst när, men senast på 1600-talet. År 1737 fanns här 14 Gävlefiskare. Näst efter Ulvöhamn var detta länge den viktigaste gävlebohamnen i norra Ångermanland och det var även den sista som utnyttjades på traditionellt sätt (fram till sekelskiftet 1900).

Trysunda Kapell

Trysunda kapell är från 1600-talet och är med sina vackra väggmålningar en klenod i Höga Kusten.

Trysunda kapell byggdes av de sk gävlefiskarna under 1600-talet. Kapellet är byggt av liggande timmer och var en gång den enda målade byggnaden i Trysunda och var då rödfärgat.

Invändigt har kapellet målningar på väggarna men inte i taket. Taket är av ryggåstyp och i takstockarna finns öglor som användes för upphängning av skötar och andra fiskeredskap under vintrarna. Målningarna i kapellet är utförda av Olof Gåhlin. Motiven till målningarna på norra väggen är hämtade ur Gamla testamentet, på östra och södra väggarna ur Nya testamentet. Västra väggen skildrar S:t Göran som bekämpar draken.

Trysunda har två kyrkogårdar. En liten, som omger kapellet och en större som anlades 1949 i en talldunge några hundra meter in på ön.  sommarfiskade.

Nyckeln hänger på sidan, välkommen in.